کمک در قالبهای دیگر

در فهرست نذوراتی که به دفاتر ستاد رسیده اقلام متفاوتی وجود دارد. آن بخش از نذورات که نقدی است پس از واریز به بانک صرف امور عمرانی در حرمها می شود. در قبال پرداخت وجه ناذر قبض جمع آوری نذورات مردمی مربوط به ستاد بازسازی عتبات عالیات را دریافت می کند.

بخش غیر نقدی مشمول چند وجه است: اگر نذر ادا شده از سوی ناذر، زیورآلات گرانبها شامل طلا و نقره باشد، فلزات آن ذوب می شوند تا برای آبکاری در ساخت ضریح های مطهر، دربها و کاشیهای گنبدها استفاده شوند. غیر فلزات آن هم اگر قابل فروش باشند، فروخته شده و وجوه به دست آمده از آنها نیز به حساب بانک واریز می شود. در قبال پرداخت این دسته از نذورات بسته به درخواست ناذر، رسید داده می شود.

اما اگر نذورات اقلامی مثل فرش، لوستر، مصالح ساختمانی، ماشین آلات صنعتی، خودرو و حتی مواد اولیه تهیه غذا مثل برنج، حبوبات و …. باشند، با توجه به قابل انتقال بودن آنها به عراق تصمیم گیری می شود. آن دسته از نذورات که امکان انتقال آنها وجود دارد آماده شده و به حرمهای مطهر مربوطه ارسال می شوند.

هموطنان گرامی جهت اهداء نذورات خود به یکی از روش های زیر اقدام فرمایید:

۱- پرداخت از طریق شماره حساب های زیر

حرم حضرت امام علی (ع) نجف شماره حساب : ۴۲۱۳۸۱۲۷۹۴۰۹۲ شماره کارت : ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۹۶۵۱۱۸۲ بانک انصار
حرم حضرت امام حسین  (ع) کربلا شماره حساب : ۴۲۱۳۸۱۲۷۹۴۰۹۳ شماره کارت : ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۹۶۵۱۲۳۲ بانک انصار
حرم حضرت ابوالفضل (ع) کربلا شماره حساب : ۴۲۱۳۸۱۲۷۹۴۰۹۱ شماره کارت : ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۹۶۵۰۹۳۷ بانک انصار
حرم امامین عسکرین (ع)-سامرا شماره حساب : ۴۲۱۳۸۱۲۷۹۴۰۹۵ شماره کارت : ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۹۶۵۱۴۱۴ بانک انصار
حرم امامین جوادین (ع) کاظمین شماره حساب : ۴۲۱۳۸۱۲۷۹۴۰۹۴ شماره کارت : ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۹۶۵۱۳۴۹ بانک انصار
نذورات کلیه حرم  ها شماره حساب : ۴۲۱۰۰۴۳۲۶۹۵۹۵۷۱۳   بانک انصار
صحن حضرت زهرا (س) نجف شماره حساب : ۵۸۳۲۳۲۳۲۴۷ شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۸۷۵۶۸۰۵ بانک ملت
حرم امام حسین (ع) -کربلا شماره حساب : ۵۸۳۴۳۴۳۴۸۹ شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۸۷۶۱۸۰۵ بانک ملت
حرم حضرت ابوالفضل (س)-کربلا شماره حساب : ۵۸۳۳۳۳۵۸۱۲ شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۸۷۶۳۷۶۱ بانک ملت
حرم امامین جوادین (ع) -کاظمین شماره حساب : ۵۸۳۵۳۵۳۵۱۳ شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۸۷۶۲۹۵۱ بانک ملت
حرم  امامین عسکرین (ع) -سامرا شماره حساب : ۵۸۳۴۰۳۴۰۴۸ شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۸۷۶۳۲۲۳ بانک ملت
نذورات کلیه حرم ها شماره حساب : ۹۴۵۱۸۳۱۱۸۴۴۶۴۸۱۵   بانک مهر اقتصاد
حرم امام حسین (ع) شماره حساب  :    0104928677009 ۱۰۰۷  شناسه بانک ملی
حرم حضرت ابوالفظل (س) شماره حساب :                    ء ۲۰۱۴ شناسه بانک ملی
حرم امامین جوادین (ع) کاظمین شماره حساب :                    ء ۳۰۲۱ شناسه بانک ملی
حرم امامین عسکرین (ع)-سامرا شماره حساب :                     ء ۴۰۲۸ شناسه بانک ملی
ساخت صحن عقیله بنی هاشم (س) شماره حساب :                      ء ۵۰۳۵شناسه بانک ملی
ساخت صحن حضرت زهرا (س) شماره حساب :     0106385425000   ۶۰۴۲شناسه بانک ملی

 

۹- از طریق شماره گیری کد دستوری# 056 *5*110*780* با تلفن همراه.