دیدار رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی بامعاون عمرانی استاندار

0
18

دراین دیدار که باحضور قائم مقام نماینده محترم ولی فقیه واعضای بنیاد زائر بیرجند انجام شد ، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان جنوبی ومدیرعامل بنیاد زائر گزارشی ازاقدامات انجام شده دربازسازی وکمکهای مردم خراسان واقدامات بنیاد زائر به جناب علوی معاون عمرانی استاندار خراسان جوبی ارائه نمودند ۰

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here