برش یک تخته فرش ۶متری در روستای حصار سنگی برای ساخت، صحن حضرت فاطمه زهرا (س)

0
17

یک تخته فرش ۶متری درروستای حصار سنگی برای ساخت، صحن حضرت فاطمه زهرا (س) برش خورد .

دراولین روز دهه مبارک فجر و روز ورود حضرت امام ودهه فاطمیه پنجمین تخته فرش بافته شده توسط زنان محب اهل بیت روستای حصار سنگی بخش مرکزی بیرجند باحضور ر ئیس ستادبازسازی خراسان جنوبی ومسؤلین محلی برای ساخت صحن حضرت صدیقه طاهره در نجف اشرف برش خورد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here