بازدید رئیس ستاد بازسازی خراسان جنوبی به همراه ر ئیس ستاد بازسازی شهرستان طبس ازپروژه عظیم ساخت صحن مطهر حضرت فاطمه زهرا درنجف اشرف

0
3

رئیس ستاد بازسازی خراسان جنوبی به همراه ر ئیس ستاد بازسازی شهرستان طبس به همراه خیرین شهرستان طبس ازپروژه عظیم ساخت صحن مطهر حضرت فاطمه زهرا درنجف اشرف بازدید نمودند

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here