بارهنمودهای حضرت امام خود را بسازیم

0
26

درایام مبارک دهه فجر وسالروز ورود حضرت امام ره بارهنمودهای حضرت امام خود را بسازیم:

 1.  نمازهای پنجگانه رادر پنج وقت بخوانید نماز شب را حتما به پادارید
 2. روزهای دوشنبه وپنج شنبه را حتی المقدور روزه بگیرید
 3.  اوقات خواب را کم کرده وبیشتر قرآن بخوانید
 4. برای عهد وپیمان اهمیت فوق العاده قائل شوید
 5. به تهی دستان انفاق کنید .
 6. ازمواضع تهمت دوری کنید 
 7. در مجالس پرخرج شرکت نکرده وخودچنین مجالسی نداشته باشید
 8. لباس ساده بپوشید
 9. زیاد صحبت نکنید ؛ دعارا زیاد بخوانید (خصوصادعاهای روز سه شنبه۰
 10. ورزش کنید ( نرمش ؛ پیاده روی؛ کوهنوردی؛ کشتی؛ تیر اندازی؛ شنا) 
 11. بیشتر مطالعه کنید؛ مذهبی؛ اجتماعی ؛ سباسی ؛ علمی؛ فلسفی ؛ نقل قول ؛ سخنرانی؛ فن بیان
 12. دانش عربی وتجوید را بیاموزید ودرهرزمینه ای هوشیار باشید ۰
 13. دانشهای فنی را بیا موزید رانندگی اتومبیل ؛ موتور سیکلت؛ مکانیک؛ سیم کشی و۰۰۰
 14. کار نیک خودرا رافراموش کنید ؛ گناهان گذشته را بیاد آورید 
 15. از نظر مادی به تهی دستان واز نظر معنوی به اولیااله بنگرید 
 16. ازاخبار روز واخبار مربوط به امور مسلمین بااطلاع شوید ۰؟

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here