اهداف و پیام اربعین حسینی از زبان مسئول ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان خراسان جنوبی

0
2

مشارکت مردم خراسان جنوبی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تفاوت های زیادی داشت .

مردم ولایت مدار خراسان جنوبی در سال ۹۶ علیرغم همه مشکلات معیشتی و خشکسالی های ممتد و پی در پی و از دست رفتن همه محصولات کشاورزی اما در خلق حماسه ی محبت به ساحت مقدس اهل بیت همه ناظران صحنه اربعین را شگفت زده کردند. لذا نمایندگان مردم استان مستقر در کاظمین اربعین سال ۹۶ سنگ تمام گذاشتند و تا جایی پیش رفتند که هر وعده ۵۰ هزار پرس غذای گرم بین زائرین توزیع نمودند یعنی در سه وعده ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم ۳۰ هزار اسکان و دهها هزار چای و میان وعده روزانه ۴۱ هزار قرص نان گرم پخت کردن و در اختیار زائرین گذاشتن گوشه ی از خلق حماسه اربعین خراسان جنوبی می باشد که نوشتار پیش روی قطعا نمی تواند ذره ای از عظمت خدمات مردم استان خراسان جنوبی را به تصویر بکشد . اما براساس مثل معروف که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here