ارسال سی و نهمین محموله سنگ برای صحن بی بی فاطمه...

سی و نهمین محموله سنگ برای صحن بی بی فاطمه زهرا(س) وکربلای معلاء از خراسان جنوبی( بیرجند) امروز جمعه ۹۶/۱۱/۲۷به مرز مهران ارسال شد. برابرگزارش...

بازدید جمعی از متبرعین خواهر شهرستان قاینات ازپروژه صحن حضرت فاطمه...

درروزپنج شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ ، جمعی ازخواهرانی که به صورت تبرعی برای ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا(س) درشهرستان قاینات قالی می بافند...

HOUSE DESIGN

آخرین بازدیدها

برش یک تخته فرش ۶متری در روستای حصار سنگی برای ساخت،...

یک تخته فرش ۶متری درروستای حصار سنگی برای ساخت، صحن حضرت فاطمه زهرا (س) برش خورد . دراولین روز دهه مبارک فجر و روز ورود...